Advies over experiment invoering elektronisch vervangend stembewijs

De minister van BZK wil experimenteren met de mogelijkheid voor kiezers in het buitenland om desgewenst een elektronisch vervangend briefstembewijs aan te vragen. De kiezer kan dit printen en vervolgens met het stembiljet retourneren. Dit is een oplossing voor kiezers die bijvoorbeeld hun papieren briefstembewijs zijn kwijtgeraakt, en in de knel komen als ze moeten wachten op een vervangend papieren briefstembewijs. De Kiesraad is in een advies positief over het ontwerpbesluit van de minister om te gaan experimenteren met een elektronisch vervangend briefstembewijs, maar vraagt op enkele punten aandacht voor de uitwerking.

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid

In het advies gaat de Kiesraad in op de verzendwijze, de voorlichting van kiezers, de positie van kiezers woonachtig in CuraƧao, Aruba en Sint Maarten en het voorkomen van dubbel stemmen.

Postbezorging

Op grond van het 'Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming' kunnen kiezers buiten Nederland een vervangend briefstembewijs aanvragen wanneer het briefstembewijs niet is ontvangen of onbruikbaar is geworden. Bij de laatste verkiezing hebben 1.800 kiezers een vervangend briefstembewijs aangevraagd. Het is gebleken dat dit vervangend briefstembewijs niet op tijd alle kiezers per post bereikt.