Advies over wijziging Tijdelijk experimentenbesluit ivm invoering elektronisch vervangend briefstembewijs

De minister van BZK wil experimenteren met de mogelijkheid voor kiezers in het buitenland om desgewenst een elektronisch vervangend briefstembewijs aan te vragen. De kiezer kan dit printen en vervolgens met het stembiljet retourneren. Dit is een oplossing voor kiezers die bijvoorbeeld hun papieren briefstembewijs zijn kwijtgeraakt, en in de knel komen als ze moeten wachten op een vervangend papieren briefstembewijs. De Kiesraad is in een advies positief over het ontwerpbesluit van de minister om te gaan experimenteren met een elektronisch vervangend briefstembewijs, maar vraagt op enkele punten aandacht voor de uitwerking.