Registratie partijnamen ‘PvdB’ en ‘Platform voor Plaatselijke Belangen’

De Kiesraad heeft op 9 maart 2020 twee partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing geregistreerd. De partijnaam ‘PvdB’ van de politieke groepering Partij voor de Bomen en de partijnaam ‘Platform voor Plaatselijke Belangen’ en bijbehorend logo worden opgenomen in het register.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Registratie

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde?
Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.