Tijdelijke benoeming M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts tot lid Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 22 januari 2020 mevrouw M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts tijdelijk benoemd als Tweede Kamerlid voor Democraten 66 (D66) tot en met 12 mei 2020. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag per 22 januari 2020 van de heer R. (Rens) Raemakers.

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een tijdelijke vacature heeft de kandidaat 10 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.