Kiesraad registreert partijnaam ‘GO’ voor Tweede Kamerverkiezing

De Kiesraad heeft op 13 januari 2020 het verzoek ingewilligd om de partijnaam ‘GO’ en het bijbehorende logo in te schrijven in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing.

Beoordeling registratieverzoek

De Kiesraad beoordeelt of een aanduiding (partijnaam) die een politieke partij wil laten registreren voldoet aan de voorwaarden die opgesomd zijn in de Kieswet. De aanduiding mag bijvoorbeeld niet te veel lijken op een al geregistreerde naam, niet misleidend zijn voor de kiezer of in strijd zijn met de openbare orde. Ook moeten aan het registratieverzoek een aantal stukken zijn toegevoegd, zoals de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.