Benoeming L.I. Wolters tot lid Europees Parlement

De Kiesraad heeft op 4 juli 2019 mevrouw L.I. (Lara) Wolters benoemd als lid van het Europees Parlement voor P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 2 juli 2019 van de heer F.C.G.M. (Frans) Timmermans.

Beeld: ©Rijksoverheid

Verschil tussen benoeming en toelating

Na benoeming van een kandidaat door de Kiesraad, onderzoeken de Tweede Kamer en het Europees Parlement of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van het Europees Parlement en als Parlementslid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft, als het een tussentijdse benoeming is in een openstaande vacature, 28 dagen de tijd om te bepalen of hij de benoeming aanneemt. Benoeming als Parlementslid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in het Parlement. Hiervoor moet hij immers nog als lid te worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.