Benoeming M.G.J. Harbers en G.J.P. van Otterloo tot lid van de Tweede Kamer

De Kiesraad heeft op 11 juni de heer M.G.J. (Mark) Harbers benoemd als Tweede Kamerlid voor de VVD. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer M. (Malik) Azmani. Verder heeft de Kiesraad op 11 juni de heer G.J.P. (Gerrit-Jan) van Otterloo benoemd als Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer M.J. (Martin) van Rooijen.

Historische omslag 'Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer'

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.