Hertelling drie stembureaus

Er zal een hertelling plaatsvinden van de stembiljetten en stempassen van drie stembureaus voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Het gaat om stembureaus in Haarlem, Brielle en Deventer. Dit heeft de Tweede Kamer besloten, op verzoek van de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven. In de processen-verbaal van deze stembureaus zijn door de commissie afwijkingen geconstateerd tussen het aantal ingeleverde stempassen en de in de stembus aangetroffen biljetten.  

De hertelling zal geen invloed hebben op de door de Kiesraad vastgestelde zetelverdeling. Toch hecht de Kamer aan een nieuwe telling in de betreffende stembureaus, gezien ‘het belang van verkiezingen en het vertrouwen van kiezers in een rechtmatig verloop en de juistheid van de uitslag’. De hertelling heeft, aldus de Kamercommissie, vooral tot doel ‘inzicht te geven in de werkwijze van stembureaus waardoor afwijkingen op kunnen treden en dit inzicht te gebruiken bij komende verkiezingen’.

Rol Tweede Kamer na verkiezingen

Na Tweede Kamerverkiezingen en na verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement onderzoekt de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven of er reden is om te twijfelen aan de geldigheid van de verkiezing of aan juistheid van de door het centraal stembureau (Kiesraad) vastgestelde verkiezingsuitslag. Daartoe controleert de Tweede Kamer de processen-verbaal van alle circa 10.000 stembureaus.

Zitting bekendmaking uitslag

In de zitting ter vaststelling van de uitslag, op 4 juni, heeft de Kiesraad  enkele gevallen van vermeende fouten geconstateerd. Met name is daarbij gerefereerd aan het stembureau in Haarlem, waar volgens het proces-verbaal 1.175 kiezers tot de stemming zijn toegelaten, maar 1.272 stemmen zijn uitgebracht - 97 meer stembiljetten dan stempassen. De Kiesraad heeft niet besloten tot een hertelling, omdat hij op basis van de Kieswet (artikel P 21) daartoe alleen kan besluiten in geval die zou kunnen leiden tot een andere zetelverdeling. Dit bleek hier niet het geval. Ook de Commissie geloofsbrieven onderkent dit. Anders dan het centraal stembureau heeft de Tweede Kamer echter een ruimere bevoegdheid om tot beslissen tot een hertelling. Dit is nu voor het eerst in de geschiedenis van de Tweede Kamer daadwerkelijk gebeurd.