Officiële uitslag verkiezing Nederlandse leden Europees Parlement 2019

Op donderdag 23 mei hebben van de 13.164.688 kiesgerechtigden 5.519.776 personen hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Het opkomstpercentage van deze verkiezing (41,9%) lag daarmee hoger dan dat van 2014 (37,3%).

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

In totaal werden 5.497.813 geldige stemmen uitgebracht. Blanco stemden 10.267 personen (0,19%) en 11.696 (0,21%) ongeldig. Er werden 603.386 stemmen (10,98%) per volmacht uitgebracht. Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel, wordt de kiesdeler genoemd. Deze wordt berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen op kandidaten te delen door 26, het totaal aantal Nederlandse zetels in het Europees Parlement. De kiesdeler is dus 5.497.813: 26 = 211.454 9/26.

Zetelverdeling

De verdeling van de 26 zetels is als volgt uitgevallen:

 • Democraten 66 (D66): 2 (2014: 4)
 • CDA – Europese Volkspartij: 4 (2014: 5)
 • VVD: 4 (2014: 3)
 • P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten: 6 (2014: 3)
 • ChristenUnie – SGP: 2 (2014: 2)
 • GROENLINKS: 3 (2014: 2)
 • Partij voor de Dieren: 1 (2014: 1)
 • 50PLUS: 1
 • Forum voor Democratie: 3

De overige deelnemende partijen wisten geen zetel te bemachtigen:

 • PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • SP (Socialistische Partij)
 • JEZUS LEEFT
 • DENK
 • De Groenen
 • vandeRegio & Piratenpartij
 • Volt Nederland

Verdeling restzetels

Bij de verdeling van de 26 zetels over de 16 deelnemende partijen is eerst aan elke partij een aantal ‘volle zetels’ toegewezen. Dat aantal zetels is gelijk aan het aantal keer dat de partij de kiesdeler heeft gehaald. Bij de eerste toewijzing zijn 18 volle zetels verdeeld. Er waren dus nog 8 restzetels te verdelen. 2 restzetels zijn toegekend aan P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten. De overige 6 restzetels vallen toe aan de VVD, CDA, Forum voor Democratie, GROENLINKS, D66 en ChristenUnie-SGP.

Verdeling drie restzetels ivm Brexit

Als de Brexit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, houdt de Kiesraad een nieuwe openbare zitting waarin hij de verdeling van de drie nieuwe zetels over partijen en kandidaten vaststelt. Bij de restzetelberekening valt de eerste van de 3 extra te verdelen zetels toe aan de PVV, de tweede aan de VVD en de derde aan Forum voor Democratie.

Kandidaten

Op de lijsten van de 16 partijen die deelnamen aan de verkiezing stonden in totaal 308 kandidaten. De jongste gekozen kandidaat is mevrouw Kim van Sparrentak, GROENLINKS (29 jaar), en de oudste gekozen kandidaat is mevrouw Annie Schreijer-Pierik, CDA – Europese Volkspartij (66 jaar). Op elke lijst zijn eerst gekozen verklaard de kandidaten op wie een aantal voorkeurstemmen is uitgebracht dat boven 10% van de kiesdeler ligt. Dit heet de voorkeurdrempel. De voorkeurdrempel was 21.145 stemmen. Daarna zijn de overige zetels van de partijen toegewezen aan kandidaten in de volgorde waarin zij op de lijst zijn vermeld.

De volgende 26 kandidaten zijn in Nederland gekozen om zitting te nemen in het Europees Parlement. De kandidaten met een * achter hun naam hebben de voorkeurdrempel gehaald:

 • Sophie in 't Veld, Democraten 66 (D66) *
 • Samira Rafaela, Democraten 66 (D66) *
 • Esther de Lange, CDA - Europese Volkspartij*
 • Annie Schreijer-Pierik, CDA - Europese Volkspartij*
 • Jeroen Lenaers, CDA - Europese Volkspartij*
 • Tom Berendsen, CDA – Europese Volkspartij*
 • Malik Azmani, VVD*
 • Caroline Nagtegaal - van Doorn, VVD*
 • Jan Huitema, VVD*
 • Liesje Schreinemacher, VVD*
 • Frans Timmermans, P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten*
 • Agnes Jongerius, P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten*
 • Kati Piri, P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten*
 • Paul Tang, P.v.d.A/Europese Sociaaldemocraten
 • Vera Tax, P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
 • Mohammed Chahim, P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten*
 • Peter van Dalen, ChristenUnie-SGP*
 • Bert-Jan Ruissen, ChristenUnie-SGP*
 • Bas Eickhout, GROENLINKS*
 • Tineke Strik, GROENLINKS*
 • Kim van Sparrentak, GROENLINKS*
 • Anja Hazekamp, Partij voor de dieren*
 • Toine Manders, 50PLUS*
 • Derk Jan Eppink, Forum voor Democratie*
 • Thierry Baudet, Forum voor Democratie*
 • Rob Roos, Forum voor Democratie*

Benoeming als Europees Parlementslid betekent niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in Europees Parlement. Hiervoor moet degene als lid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat de kandidaat zijn/haar benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.

Voorkeurdrempel

Onder de 36 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden en gekozen zijn, zijn er 7 die met doorbreking van de lijstvolgorde gekozen zijn. 13 andere kandidaten hebben weliswaar de voorkeurdrempel behaald, maar krijgen toch geen zetel, omdat er onvoldoende zetels aan de lijsten zijn toegewezen waarop zij stonden. Het betreft de heer Boucke van D66, de heer Groothuis van VVD, mevrouw Haga van ChristenUnie-SGP, mevrouw Klok en mevrouw Van Nistelrooij van GROENLINKS, mevrouw Van der Kleij van 50PLUS, de heer De Graaff en de heer Wilders van PVV, de heer Hoekstra en mevrouw Visscher van SP, de heer Tonca van DENK, en de heer Van Lanschot en mevrouw Vogels van Volt Nederland.

Kiezers in het buitenland

Er hadden zich voor deze verkiezing 63.517 kiezers in het buitenland geregistreerd. Van deze personen hebben er 35.657 daadwerkelijk per brief gestemd. Hiervan waren 35.385 geldige stemmen, 47 blanco stemmen en 225 ongeldige stemmen.

Databank

De uitslag van de Europees Parlementsverkiezing komt ook in de databank verkiezingsuitslagen.