Kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezing 23 april

Op 27 mei vindt de Eerste Kamerverkiezing plaats. Partijen die aan deze verkiezing willen deelnemen, moeten op dinsdag 23 april hun kandidatenlijsten en overige stukken inleveren bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Dit kan tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De Kiesraad controleert op woensdag 24 april om 14.00 uur in een besloten zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam (‘aanduiding’). Na deze zitting op woensdag publiceert de Kiesraad een overzicht van partijen die een kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezing hebben ingeleverd.

Als er verzuimen blijken bij de controle van de kandidatenlijsten - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt de Kiesraad de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Deze kan dan tot en met maandag 29 april 17.00 uur de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken zelf aan te vullen bij de Kiesraad.

Terinzagelegging

Vanaf woensdag 24 april liggen de ingeleverde kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage bij het secretariaat van de Kiesraad. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan adviseren wij om een afspraak te maken via 070-426 6266.

Zitting kandidatenlijsten

Vervolgens maakt de Kiesraad op woensdag 1 mei om 16.00 uur in openbare zitting bekend welke partijen en kandidaten meedoen aan de Eerste Kamerverkiezing. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. Deze openbare zitting vindt plaats in het gebouw van de Eerste Kamer. Deze zitting is vrij toegankelijk voor bezoekers. Om het gebouw van de Eerste Kamer te bezoeken, moeten bezoekers zich kunnen legitimeren.