Dag van kandidaatstelling en onderzoek kandidatenlijsten Europees Parlement

Dinsdag 9 april is de dag van kandidaatstelling voor de Europees Parlementsverkiezing. Partijen die deel willen nemen aan de verkiezing leveren dan - tussen 9.00 en 17.00 uur - hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad (centraal stembureau). De Kiesraad controleert op woensdag 10 april om 16.00 uur in een besloten zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam (‘aanduiding’). Na deze zitting op woensdag publiceert de Kiesraad een overzicht van partijen die een kandidatenlijst hebben ingeleverd.

Als er verzuimen blijken bij de controle van de kandidatenlijsten - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt de Kiesraad de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan tot en met maandag 15 april 15.00 uur de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken zelf aan te vullen bij de Kiesraad.

Terinzagelegging

Van donderdag 11 tot en met 15 april liggen de ingeleverde kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage bij het secretariaat van de Kiesraad. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan adviseren wij om een afspraak te maken via 070-426 6266.

Zitting kandidatenlijsten

Vervolgens maakt de Kiesraad op maandag 15 april om 16.00 uur in openbare zitting bekend welke lijsten en de daarop voorkomende kandidaten mee doen aan de verkiezing. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. Deze openbare zitting vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort, ingang Lange Poten 10, in Den Haag. Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De zitting is ook live te volgen via de website van Nieuwspoort.