Definitieve uitslagen provinciale statenverkiezingen 25 maart

Op maandagmiddag 25 maart, na de openbare zittingen van de centraal stembureaus van de provincies, worden de definitieve verkiezingsuitslagen op de website van de Kiesraad geplaatst.

Gemeenten zetten de (handmatig getelde) uitslagen van de stembureaus na de dag van stemming online. Ook worden ze ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

Voorlopige uitslagen

Woensdagavond 20 maart wordt in de media de voorlopige uitslag van de provinciale statenverkiezingen bekendgemaakt. Deze niet-officiële uitslag is gebaseerd op sneltellingen, tellingen in het stembureau op basis van stemmen die zijn uitgebracht op partijen – nog niet uitgesplitst naar kandidaten.

Openbare zittingen

Tijdens de openbare zittingen stellen de centraal stembureaus van elke provincie de officiële uitslag vast. Hierbij stelt elk centraal stembureau het aantal uitgebrachte stemmen vast in de provincie, het aantal blanco stemmen, het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht en het aantal ongeldige stemmen. Kiezers kunnen tijdens deze zitting eventuele bezwaren indienen over de stemming of de uitslag. Van de zitting maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op. De centraal stembureaus zetten het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag direct na hun zitting op internet.

Kieskringen

Bij provinciale statenverkiezingen is Nederland verdeeld in 20 kieskringen. De provincie Zuid-Holland is bijvoorbeeld opgedeeld in 4 kieskringen: Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Leiden. Door provincies op te delen in kieskringen kunnen politieke partijen in verschillende gebieden verschillende kandidaten op de lijst zetten.

Andere verkiezingen 20 maart

Op 20 maart worden ook waterschapsverkiezingen gehouden en verkiezingen voor de eilandsraden op Bonaire en Saba en kiescollegeverkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De uitslagen van de waterschapsverkiezingen worden op maandag 25 maart in een apart nieuwsbericht gepubliceerd. De uitslagen van de kiescollegeverkiezingen worden op maandag 25 maart aan dit nieuwsbericht toegevoegd.

Verkiezingsuitslagen in databank

De Kiesraad zet op een later moment de verkiezingsuitslagen van de provinciale statenverkiezingen (op het niveau van gemeenten), waterschapsverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en eilandsraadsverkiezingen in de databank verkiezingsuitslagen.