Registratie aanduiding PVAZ (Partij Voor Alle Zaken)

De Kiesraad heeft op 14 januari 2019 het verzoek ingewilligd om de naam (‘aanduiding’) ‘PVAZ (Partij Voor Alle Zaken)’ te registreren in het register van aanduidingen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een aanduiding die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de naam niet misleidend voor de kiezer? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Of: is de aanduiding in strijd met de openbare orde? Ook moeten aan het verzoek tot registratie enkele stukken zijn toegevoegd, zoals de statuten en de inschrijving bij de Kamer voor Koophandel.