Registratie partijnaam bij Kiesraad voor doorwerking

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor provinciale staten en de waterschappen. Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben in principe doorwerking naar de provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat voor partijnamen die uiterlijk 15 november 2018 bij de Kiesraad zijn ingediend geen aparte registratie bij de provincie of het waterschap nodig is.

Verzoeken die uiterlijk 15 november 2018 bij de Kiesraad zijn ingediend, worden nog tijdig afgedaan en, mits een eventueel beroep ook tijdig kan worden afgehandeld, werken zij door naar de verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen.

Politieke partijen kunnen er ook voor kiezen hun aanduiding rechtstreeks bij de provincie of het waterschap te registreren, dat kan uiterlijk op 24 december 2018.