Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 23 maart en referendum Wiv 29 maart

Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur stelt elk gemeentelijk centraal stembureau de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in die gemeente vast in een openbare zitting. Op donderdag 29 maart om 11.00 uur stelt de Kiesraad de officiële uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vast in een openbare zitting in Nieuwspoort, Den Haag. Woensdagavond 21 maart werd in de media de voorlopige uitslag van de verkiezingen en het referendum bekendgemaakt. Deze officieuze uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is gebaseerd op sneltellingen door stembureaus op het niveau van partijen, niet op het niveau van kandidaten.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, op vrijdag 23 maart, stelt elk gemeentelijk centraal stembureau in een openbare zitting om 10.00 uur de uitslag vast op basis van de uitslagen van de stembureaus. Kiezers kunnen tijdens deze zitting eventuele bezwaren indienen over de stemming of de uitslag. Van de zitting maakt het centraal stembureau een proces-verbaal. De gemeenten zetten het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag direct na hun zitting op internet.

Uitslag referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Voor het raadgevend referendum verzamelt elke gemeente de tellingen van alle stembureaus in de gemeente en stelt de stemtotalen voor de gemeente vast. Deze stemtotalen geeft de gemeente door aan het hoofdstembureau van de betreffende kieskring. De hoofdstembureaus tellen de uitslagen van gemeenten op tot een totaal aantal stemmen voor hun kieskring en maken deze bekend in een openbare zitting op vrijdag 23 maart om 10.00 uur. De hoofdstembureaus sturen hun proces-verbaal en de processen-verbaal van de stembureaus naar het centraal stembureau (de Kiesraad).

Tot slot stelt de Kiesraad in een openbare zitting in Nieuwspoort, Den Haag op donderdag 29 maart om 11.00 uur de opkomst en uitslag van het referendum vast op basis van de stemtotalen van de hoofdstembureaus. De Kiesraad zet het proces-verbaal met de uitslag van het referendum direct na zijn zitting op deze website. De zitting is te volgen via de livestream van Nieuwspoort: http://www.nieuwspoort.nl/live/.

Uitslag definitieve fase 'Wet-Hillen' 26 maart

De Kiesraad maakt in een openbare zitting op maandag 26 maart om 10.00 uur In Nieuwspoort bekend of in de definitieve fase 300.000 geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend voor het houden van een referendum over de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (ook wel genoemd de Wet- Hillen).

De zitting is te volgen via de livestream van Nieuwspoort: http://www.nieuwspoort.nl/live/.