Dag van kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 5 februari 2018 is het de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Politieke partijen leveren tussen 09.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst in bij het centraal stembureau van de gemeente (dus NIET bij de Kiesraad).

6 februari: onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

Het centraal stembureau van de gemeente onderzoekt de kandidatenlijsten op dinsdag 6 februari in een niet-openbare zitting. Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het onderzoek van de lijsten ter inzage, samen met het proces-verbaal van de zitting.

Herstel verzuimen

Als het gemeentelijk centraal stembureau bij de beoordeling van de kandidatenlijsten verzuimen ontdekt - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt hij de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen 3 dagen de ontbrekende of onvolledige stukken aanvullen bij het gemeentelijk centraal stembureau.

9 februari: beslissing over geldigheid kandidatenlijsten

Op vrijdag 9 februari beslist het gemeentelijk centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen. Daarnaast nummert het centraal stembureau in deze zitting de kandidatenlijsten. Ook van deze openbare zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ter inzage wordt gelegd. Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan elke belanghebbende en kiezer binnen 4 dagen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.