Kamerbrief over controle referendumverzoeken

Minister Plasterk heeft in een brief de Kamer geïnformeerd over de procedure ter controle van referendumverzoeken. De minister schrijft dat hij in gesprek is met de Kiesraad en prof. Wit, hoogleraar statistiek en kansrekening aan de Rijksuniversiteit Groningen, om te bezien hoe de steekproefprocedure kan worden verbeterd. Met name gaat het daarbij om herkenning van eventuele dubbele indiening van verzoeken. Overigens wijst de minister erop dat het strafbaar is om meer dan één verzoek of ondersteuningsverklaring in te dienen.

Beeld: Kiesraad

Totdat de procedure is verbeterd, wordt de huidige wijze van controle op verzoeken in de steekproef gehandhaafd, schrijft minister Plasterk. Dit geldt in ieder geval voor de controle van referendumverzoeken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De definitieve fase waarin verzoeken voor deze wet kunnen worden ingediend loopt nog tot en met 16 oktober.

Elektronische indiening

Met de huidige termijnen voor controle van verzoeken is het voor de Kiesraad niet haalbaar om alle formulieren te controleren. De Raad is zelf overigens voorstander van elektronische indiening van verzoeken in de inleidende en definitieve fase. Op die manier kunnen alle formulieren wel tijdig worden gecontroleerd.

Aangifte

De Kiesraad heeft de verzoeken voor een referendum over de Wiv in de inleidende fase gecontroleerd. Daarbij heeft de Raad in de steekproef vier gevallen van dubbele indiening geconstateerd. Hiervan is aangifte gedaan.