Afwijzing registratie logo StemNL

De Kiesraad heeft op 13 februari 2017 het verzoek van StemNL tot registratie van een logo voor de Tweede Kamerverkiezing afgewezen. De Raad heeft tot afwijzing van het verzoek besloten omdat registratie van het logo bij kiezers misleidende associaties kan oproepen (zie: Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming art. 4, vierde lid, onder d). Naar het oordeel van de Raad wordt deze mogelijke misleiding veroorzaakt doordat in het logo van de partij ook het logo van de Tweede Kamer is gevoegd.