Registratie partijnamen en afwijzing registratieverzoek

De Kiesraad heeft op 10 oktober 2016 het verzoek ingewilligd om de partijnamen ('aanduidingen') ‘Partij Bonte Koe’, ‘De Republikeinen’, ‘Forum voor Democratie’ en ‘Healthy Earth’ in te schrijven in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing.

©Theo Bos

De Kiesraad heeft ook een registratieverzoek afgewezen. Het betreft het verzoek tot registratie van de partijnaam 'Leefbaar NL’ in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing. Naar het oordeel van de Kiesraad heeft deze aanduiding onvoldoende onderscheidend vermogen ten aanzien van de eerder geregistreerde aanduiding ‘LEEFBAAR NEDERLAND’ waardoor kiezers misleid kunnen worden (zie: Kieswet art. G 1, vierde lid, onder c).