Groen licht voor referendum over Associatieovereenkomst Oekraïne

Er zijn 427.939 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend voor het houden van een referendum over een Associatieovereenkomst met Oekraïne. De Kiesraad heeft dit bekendgemaakt in een openbare zitting op woensdag 14 oktober. Het referendum wordt binnen zes maanden gehouden.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Sinds de Wet raadgevend referendum in juli van dit jaar van kracht werd, zijn bijna alle door het parlement aangenomen wetten en goedgekeurde verdragen ‘referendabel’. Dit houdt in dat er verzoeken tot het houden van een referendum over die wetten/verdragen kunnen worden ingediend. Met de huidige Associatieovereenkomst is voor het eerst zowel de inleidende fase (met minimaal 10.000 geldige verzoeken) als de definitieve fase (met minimaal 300.000 geldige verzoeken) gehaald.

Ondersteuningsverklaringen

In zes weken tijd zijn in totaal 472.849 ondersteuningsverklaringen ingediend voor een referendum over de Associatieovereenkomst. Daarvan waren er 577 ongeldig, omdat ze buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op het officiële formulier. Op basis van een aselecte steekproef met een omvang van 4.112 verzoeken is vastgesteld dat 90,6% van de overige verzoeken geldig waren. Wanneer dit percentage wordt toegepast op het totaal aantal verzoeken dan betekent dit dat in totaal  427.939 geldige verzoeken zijn ingediend.

Referendumcommissie

De recent ingestelde Referendumcommissie maakt binnenkort bekend wanneer het referendum zal plaatsvinden. Aangezien het referendum niet gecombineerd kan worden met een reguliere verkiezing, zal dit een volledig op zichzelf staand referendum worden, die overigens in grote lijnen verloopt zoals een reguliere verkiezing. De Kiesraad zal centraal stembureau zijn voor het referendum en in die hoedanigheid de definitieve uitslag vaststellen.

Raadgevend referendum

Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de overeenkomst. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking dan wel instemming kan niet worden afgedwongen. Dat is alleen het geval bij een correctief referendum. De Tweede en Eerste Kamer hebben eerder ingestemd met invoering van een correctief referendum, maar dit vereist  nog een grondwetswijziging.