Raadgevend referendum

De Wet raadgevend referendum (Wrr) is ingetrokken. Kiesgerechtigden kunnen geen verzoeken meer bij de Kiesraad indienen voor het houden van een raadgevend referendum.