Inleidend verzoek referendum over associatieverdrag met Oekraïne toegelaten

Er zijn meer dan 10.000 geldige verzoeken ingediend voor het houden van een referendum over de wet tot goedkeuring van een Associatieovereenkomst met Oekraïne. Daarmee gaat deze wet door naar de volgende, definitieve fase. Als in de definitieve fase, die loopt van 18 augustus tot en met 28 september, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over deze wet gehouden.

In totaal zijn er 14.441 verzoeken ontvangen. Daarvan waren er 481 ongeldig, omdat zij buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op het officiële formulier. Op basis van een aselecte steekproef is vastgesteld dat van de overige verzoeken er 13.480 geldig waren en 480 ongeldig. In totaal zijn dus 961 verzoeken ongeldig verklaard. Deze steekproef vond plaats overeenkomstig de Wet raadgevend referendum.

Proces-verbaal

Op 18 augustus wordt het besluit over toelating van de inleidende fase gepubliceerd in de Staatscourant. Het proces-verbaal van de beoordeling ligt vanaf die publicatie twee weken ter inzage bij de Kiesraad. Hetzelfde geldt voor de verzoeken die ongeldig zijn verklaard.

Formulieren definitieve fase

Formulieren voor het indienen van definitieve verzoeken tot het houden van een referendum over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst met Oekraïne zijn vanaf 18 augustus beschikbaar op www.referendumovereenwet.nl

Associatieverdragen

Naast bovenstaande wet waren er twee vergelijkbare wetten tot goedkeuring van Associatieovereenkomsten met Georgië en Moldavië ‘referendabel’. Ook voor deze wetten konden inleidende verzoeken worden ingediend. Hiervoor zijn echter onvoldoende verzoeken ontvangen, respectievelijk 98 en 100.