Benoeming A.J. Zijlstra tot lid van het Europees Parlement

De Kiesraad heeft de heer A.J. (Auke) Zijlstra op 16 juli 2015 benoemd tot lid van het Europees Parlement voor de PVV. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het overlijden van de heer J.J.G. (Hans) Jansen.

Portret dhr. A.J. Zijlstra

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Als de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer vervolgens of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer en als Kamerlid kan worden toegelaten. Een kandidaat heeft, voor een benoeming vanwege een reguliere vacature, 28 dagen de tijd om te bepalen of hij de benoeming aanneemt. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij immers nog als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij zijn benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.