Wet raadgevend referendum in werking

Vanaf 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een referendum aanvragen. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet of de goedkeuring van een verdrag uit te spreken, maar de uitslag is niet bindend. Het eerste referendum kan op zijn vroegst over een kleine 6 maanden plaatsvinden.

Beeld: ©Teun Berserik

Een referendum kan worden gehouden over een wet die is aangenomen en bekrachtigd, maar nog niet in werking is getreden. Alle wetten zijn referendabel op enkele uitzonderingen na. Er kan bijvoorbeeld geen referendum gehouden worden over wetten die gaan over de Grondwet, de begroting of over het Koningshuis. Een referendum kan ook worden gehouden over een verdrag.