Kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezing definitief

Op 7 mei 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een beroepszaak rond de kandidaatstelling voor de Eerste Kamerverkiezing. Daarmee zijn de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamerverkiezing op 26 mei a.s. definitief vastgesteld.

Zitting Kiesraad kandidaatstelling 30-04-2015 in de Eerste Kamer

De beroepszaak was aangespannen door de heer Lensink, lijsttrekker van een blanco lijst met hem als enige kandidaat. De Kiesraad had de lijst ongeldig verklaard vanwege het ontbreken van geldige ondersteuningsverklaringen door leden van provinciale staten. Het beroep is door de Afdeling bestuursrechtspraak ongegrond verklaard. Daarmee is definitief vast komen te staan welke (12) partijen en welke kandidaten deelnemen aan de Eerste Kamerverkiezing.