Geldigheid kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezing vastgesteld

Op donderdag 30 april heeft de Kiesraad in een openbare zitting bekendgemaakt welke partijen met welke kandidaten deelnemen aan de Eerste Kamerverkiezing. De blanco kandidatenlijst met als eerste kandidaat Lensink is in alle kieskringen ongeldig verklaard. Verder zijn er geen kandidaten geschrapt. In de zitting is ook de nummering van de kandidatenlijsten vastgesteld.

Zitting Eerste Kamer kandidaatstelling 30-04-2015

Deelnemende partijen

De Kiesraad heeft de lijsten van de volgende partijen geldig verklaard:
1. VVD
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
3. CDA
4. PVV (Partij voor de Vrijheid)
5. SP (Socialistische Partij)
6. Democraten 66 (D66)
7. GROENLINKS
8. ChristenUnie
9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
10. 50PLUS
11. Partij voor de Dieren
12. Onafhankelijke Senaatsfractie

Nummering lijsten

De nummering van de kandidatenlijsten 1 tot en met 12, zoals hierboven weergegeven, is gebaseerd op de stemtotalen (aantal stemmen maal stemwaarden per provincie) die deze partijen in 2011 hebben gehaald. De partij met de meeste stemmen in 2011 krijgt nr. 1 enz.

Verzuimen

Bij het eerste onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten op 23 april heeft de Kiesraad een aantal ‘verzuimen’ geconstateerd. Partijen kregen een paar dagen de tijd om deze te herstellen. Een aantal verzuimen, zo is bekendgemaakt door de Kiesraad, is uiteindelijk niet hersteld. Dit heeft tot gevolg dat:

  • 50PLUS niet deelneemt in kieskring 1 (Groningen), omdat hiervoor geen geldige ondersteuningsverklaring is ingediend
  • de blanco kandidatenlijst met als eerste kandidaat Lensink in alle kieskringen ongeldig is verklaard, omdat hiervoor geen geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend
  • de Onafhankelijke Senaatsfractie niet deelneemt in kieskring 4 (Overijssel), kieskring 5 (Flevoland), kieskring 6 (Gelderland), kieskring 7 (Utrecht) en kieskring 9 (Zuid-Holland), omdat hiervoor geen geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend

Aantal partijen en kandidaten

Er doen 12 partijen mee aan de Eerste Kamerverkiezing van 26 mei a.s. In 2011 waren dit er ook 12, maar was er bovendien één blanco lijst. In totaal doen 261 kandidaten mee aan deze verkiezing – in 2011 waren dat er 246. Er hebben zich meer mannen (178) dan vrouwen (83) kandidaat gesteld, maar het percentage vrouwen ligt iets hoger dan in 2011. Namelijk op circa 32%, tegen 28% in 2011. In totaal wonen 3 van de kandidaten op de lijsten in het buitenland. De jongste kandidaat is 24 jaar en staat op de lijst GROENLINKS. De oudste kandidaat is 77 jaar en staat op de lijst 50PLUS.