Niet-Nederlanders actief en passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen

Het actief en het passief kiesrecht voor niet-Nederlanders die wonen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is vanaf 30 januari 2015 wettelijk geregeld. Dit is nog net voor de dag van kandidaatstelling van de eilandsraadsverkiezingen die 18 maart 2015 gehouden worden.

foto Stemhokjes BES-eilanden

Zie ook