Stemfie bij verkiezingen blijft toegestaan

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is niet van plan de stemfie te verbieden. Dit blijkt uit de evaluatie van beide verkiezingen die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de evaluatie gaat minister Plasterk ook in op het advies van de Kiesraad naar aanleiding van beide verkiezingen.

Beeld: Dirk Hol mediatheek Rijksoverheid

Minister Plasterk deelt het standpunt van de Kiesraad dat het stemgeheim een van de belangrijkste waarborgen is van het verkiezingsproces, maar heeft geen aanwijzingen dat er stemfies onder dwang of als bewijs van een verkochte stem zijn gemaakt bij de afgelopen verkiezingen. Bovendien zijn dwang en omkoping al strafbaar. Ook is de vraag of een verbod wel te handhaven is. Daarom is de minister, in tegenstelling tot de Kiesraad, op dit moment geen voorstander van het wijzigen van de Kieswet om de stemfie te verbieden.

Bekendmaking uitslag Europees Parlementsverkiezing

De Kiesraad stelde in zijn advies voor om, als de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement gehandhaafd blijft op donderdag, de mogelijkheid te behouden dat de hoofdstembureaus op zondagavond uitslagen verstrekken aan de media, maar dan beperkt tot uitslagen op partijniveau. In reactie daarop wil de minister een werkwijze ontwikkelen waardoor bij de volgende Europees  Parlementsverkiezing de media de voorlopige uitslag op partijniveau op zondagavond direct om 23.00 uur bekend kunnen maken, na het sluiten van de laatste stembussen in de andere lidstaten.

Experiment centraal tellen van stemmen

Het experiment met centraal tellen van stemmen dat in een aantal gemeenten bij de Europees Parlementsverkiezing is gehouden, is goed verlopen. Het voornemen is bij de verkiezingen in maart 2015 in 30 gemeenten wederom experimenten te houden met een centrale stemopneming.

Experiment met nieuw model stembiljet ook in Nederland

Bij de Europees Parlementsverkiezing is voor het eerst gestemd met een nieuw model stembiljet dat ook per e-mail naar de kiezers in het buitenland kan worden gezonden. Bijna alle kiezers die gestemd hebben, hebben een geldige stem uitgebracht. Het tellen van de stemmen met dit nieuwe model kostte ook minder tijd. Daarom is het voornemen om bij de volgende verkiezing, waar de kiezers uit het buitenland aan mogen deelnemen, opnieuw dit stembiljet te gebruiken. Minister Plasterk wil het daarnaast mogelijk maken om ook in Nederland met dit stembiljet te experimenteren. Daarvoor zal de Tijdelijke experimentenwet worden aangepast.