Nummering kandidatenlijsten bekend

De Kiesraad heeft op donderdag 2 augustus in een openbare zitting de kandidatenlijsten genummerd voor de verkiezing voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. Ook heeft de Kiesraad twee lijstencombinaties geldig verklaard.

Beeld: Kiesraad

Er zijn tien partijen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezing, op 9 juni 2010, één of meer zetels hebben behaald. Deze partijen kregen een lijstnummer in de volgorde van de aantallen stemmen die ze bij die verkiezing hebben behaald. De partij met de meeste stemmen kreeg lijstnummer 1 en zo verder.

Twaalf partijen die op 31 juli kandidatenlijsten hebben ingeleverd zijn nog niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Acht daarvan hebben in alle 20 kieskringen een lijst ingeleverd. De partijen hebben via een loting een lijstnummer gekregen, van 11 t/m 18. Twee partijen hebben in negentien kieskringen een kandidatenlijst ingeleverd en kregen door middel van een loting lijstnummers 19 en 20. Twee partijen hebben in één kieskring een kandidatenlijst ingeleverd. Ook deze partijen hebben hun lijstnummers door loting verkregen: 21 en 22.

De nummering 

Lijstnummer    Naam politieke partij 

1.                        VVD

2.                        Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

3.                        PVV (Partij voor de Vrijheid)

4.                       Christen Democratisch Appèl (CDA)

5.                       SP (Socialistische Partij)

6.                       Democraten 66 (D66)

7.                       GROENLINKS

8.                       ChristenUnie

9.                       Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

10.                     Partij voor de Dieren

11.                     Piratenpartij

12.                     Partij voor Mens en Spirit (MenS)

13.                     Nederland Lokaal

14.                     Libertarische Partij (LP)

15.                     Democratisch Politiek Keerpunt DPK

16.                     50PLUS

17.                     Liberaal Democratische Partij (LibDem)

18.                     Anti Europa Partij

19.                     SOPN

20.                     Partij van de Toekomst (PvdT)

21.                     Politieke Partij NXD

22.                     IQ-Partij ; met IQ voor Eerlijkheid

Lijstencombinaties

Er zijn twee lijstencombinaties geldig verklaard:

  1. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (lijst 2), SP (Socialistische Partij) (lijst 5) en GROENLINKS (lijst 7)
  2. ChristenUnie (lijst 8) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (lijst 9)


De 20 hoofdstembureaus beslissen op vrijdag 3 augustus, om 16.00 uur, over:

  • de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop vermelde kandidaten;
  • het handhaven van de boven de lijst geplaatste aanduiding.


Er bestaat dus de mogelijkheid dat er alsnog kandidatenlijsten door de hoofdstembureaus ongeldig worden verklaard. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de toegekende nummers aan de andere lijsten; er valt dan eventueel een nummer tussenuit.

Beroep

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen van de Kiesraad over de nummering van de kandidatenlijsten en de geldigheid van de lijstencombinaties.

Tegen de beslissingen van de hoofdstembureaus van vrijdag 3 augustus, kan nog tot en met 7 augustus beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De officiële publicatie van de geldig verklaarde kandidatenlijsten vindt plaats in de Staatscourant, zo snel mogelijk nadat in eventuele beroepszaken uitspraak is gedaan.