Stemlokaal

De stemming voor de waterschapsverkiezingen vindt plaats in dezelfde stembureaus als voor de provinciale statenverkiezing. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen en inrichten van stemlokalen. Het stemlokaal is zo ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd.

Beeld: Heleen Hörmann

Een kiezer kan in het stembureau tegelijk de stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezing en voor de provinciale statenverkiezing. In het stemlokaal zijn daarvoor 2 afzonderlijke stembussen zijn geplaatst, voor elke verkiezing één.

Vereisten inrichting stemlokaal

De Kieswet kent daarnaast nog enkele vereisten voor de inrichting van het stemlokaal, zoals de aanwezigheid van een register van ongeldige stempassen en de positionering van de stemhokjes en stembus. Zie Kieswet art. J 15, art. J 16, art. J 17 en art. J 18.

Toegankelijkheid

Alle stemlokalen moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Zie Kieswet art. J 4. Bij de selectie van locaties voor een stembureau moet het college van B&W hiermee rekening houden. Denk daarbij aan een oprijplank bij opstapjes of drempels, parkeervoorziening voor gehandicapte, stemhokjes met verlaagd werkblad, goede verlichting, een loep bij het stembiljet en eventueel een extra leeslamp.