Wat gebeurt er als een partij in een provincie meer zetels haalt dan dat er kandidaten zijn?

In het geval van ‘lijstuitputting’ direct bij de vaststelling van de uitslag worden de resterende zetels toebedeeld aan de overige partijen volgens het restzetelsysteem van de grootste gemiddelden (Kieswet art. P 10, lid 1). Zie voor meer informatie de pagina zetelverdeling over partijen

Wat gebeurt er als in een provincie een partij weliswaar genoeg kandidaten heeft, maar deze kandidaten niet kunnen worden toegelaten (bij het onderzoek van de geloofsbrieven) of omdat zij bedanken voor hun benoeming en er daardoor lijstuitputting ontstaat?

De niet te vervullen zetels blijven dan leeg. Zie Kieswet art. W 4 lid 2.