Wanneer staan de uitslagen van de stembureaus van de provinciale statenverkiezingen 2019 online?

Een gemeente is verplicht om de uitslagen ‘onverwijld’ te publiceren op de gemeentelijke website, nadat de stemmen van alle stembureaus zijn opgeteld - vastgelegd en ondertekend in een formulier (N11). De minister van BZK heeft de gemeenten verzocht dit in ieder geval niet later dan vrijdag 22 maart 10.00 uur te doen.

De processen-verbaal van de stembureaus (N10) en de opgave van de gemeenten (N11) worden op internet gezet, zodat een ieder desgewenst de uitslagen na kan rekenen, of anderszins gebruik kan maken van deze data. Kiezers die bezwaar willen maken tegen de vaststelling van de uitslag, kunnen dit doen tijdens een zitting van het hoofd- of centraal stembureau van een kieskring of provincie.

Hertelling of herstemming

In de praktijk is de periode dat nog iets gedaan kan worden met de bevindingen beperkt, en wel tot (uiterlijk) het geloofsbrievenonderzoek door de provincie. Bij dit onderzoek wordt ook geoordeeld over eventuele geschillen met betrekking tot de stemming, en kan eventueel tot een hertelling of herstemming besloten worden. Het onderzoek vindt plaats in de laatste vergadering van de provinciale staten (in oude samenstelling). Voor de aankomende verkiezingen van provinciale staten en de waterschappen is dit op donderdag 28 maart. Ook eerder kan het centraal stembureau eventueel besluiten tot een hertelling (let wel: niet een herstemming). Dit is alleen mogelijk als er een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij het tellen van de stemmen fouten zijn gemaakt die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.

Onherroepelijk

Als provinciale staten eenmaal heeft geoordeeld dat de uitslag correct is vastgesteld en de stemming geldig is verlopen, is de uitslag onherroepelijk. Er is dan geen mogelijkheid meer om dat oordeel aan te vechten.