Overzicht uitslagen per gemeente Tweede Kamerverkiezing 2021

Bent u benieuwd naar de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing 2021 voor een bepaalde gemeente? Hieronder vindt u een overzicht van alle officiële uitslagen, per gemeente. De gemeenten publiceren de uitslagen in de loop van donderdag 18 maart. In gemeenten waar centraal wordt geteld, is dat donderdagavond of in de loop van vrijdag 19 maart.

 

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

U vindt op de websites van de gemeenten de volgende documenten:

  • Uitslagen van alle (brief-) stembureaus per gemeente – vastgelegd in processen-verbaal (N10, E-1, en E-2).
  • Totaaluitslagen per gemeente  - vastgelegd in een opgave van de burgemeester (N11).
  • Tellingsbestanden per gemeente met alle door OSV2020 gegenereerde uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau  - vastgelegd in een CSV-bestand.
  • Eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang (model D).

De landelijke uitslag wordt op 26 maart om 12.00 uur vastgesteld door de Kiesraad, in een openbare zitting, deze is te volgen via een livestream.

Kunt u niets vinden via het linkje, neem dan contact op met de betreffende gemeente.

A tot en met Z uitslagen per gemeente