Overzicht uitslagen per gemeente Tweede Kamerverkiezing 2023

Bent u benieuwd naar de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023? Hieronder vindt u een overzicht van alle officiële uitslagen per gemeente. 

Stembureaulid telt stembiljetten
Beeld: ©Kiesraad

Uitslagen per gemeente

U vindt op de websites van de gemeenten de volgende documenten:

  • De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1 of model N 10-2);
  • Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1 of model Na 31-2, inclusief bijlage 2);
  • De eventuele corrigenda van de bovengenoemde processen-verbaal (model Na 14-1 of model Na 14-2);
  • Een ingevuld verslag van het controleprotocol dat het gemeentelijk stembureau heeft uitgevoerd;
  • Het CSV-bestand van de vastgestelde uitslag.

Kunt u niets vinden via de linkjes op deze site, neem dan contact op met de betreffende gemeente.

A tot en met Z uitslagen per gemeente