Vanuit het buitenland

Als een Nederlandse kiezer in het buitenland verblijft, kan hij alleen stemmen voor de provinciale statenverkiezing als hij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid

Als een kiezer die in Nederland woont, vanwege een kort verblijf in het buitenland niet zelf kan stemmen, dan kan hij iemand anders machtigen om voor hem te stemmen bij volmacht. Als een kiezer met de Nederlandse nationaliteit zijn werkelijke woonplaats heeft in het buitenland en niet meer in Nederland staat ingeschreven in de BRP, dan heeft hij geen stemrecht voor de provinciale statenverkiezing.

Defensiepersoneel in het buitenland

Als een medewerker van defensie in het buitenland verblijft, maar wel volgens de Basisregistratie is ingeschreven op een Nederlands adres, kan hij zijn stem per volmacht uitbrengen. Als dit vanuit het buitenland gebeurt, moet het benodigde formulier voor het verlenen van een schriftelijke volmacht (dat verkrijgbaar is bij de gemeente) op tijd zijn ontvangen door de gemeente waar de volmachtgever staat ingeschreven. Stemmen per brief is in dit geval niet mogelijk. Defensiemedewerkers die duurzaam in het buitenland verblijven en dus niet meer in een Nederlandse gemeente zijn ingeschreven, kunnen niet meer deelnemen aan verkiezingen voor de provinciale staten.