Vanuit het buitenland

Als een Nederlandse kiezer in het buitenland verblijft, kan hij alleen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen als hij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Als een kiezer die in Nederland woont niet zelf kan stemmen vanwege een kort verblijf in het buitenland, dan kan hij iemand anders machtigen om voor hem te stemmen.

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid

Als een kiezer met de Nederlandse nationaliteit in het buitenland woont, en niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), heeft hij geen stemrecht voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Stemmen vanuit het buitenland

Als een Nederlander in het buitenland verblijft, maar wel volgens de Basisregistratie is ingeschreven op een Nederlands adres, kan hij of zij iemand machtigen voor hem te stemmen. Als dit vanuit het buitenland gebeurt, moet het formulier voor het verlenen van een schriftelijke volmacht uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingsdag zijn ontvangen door de gemeente waar de volmachtgever staat ingeschreven. Het formulier is verkrijgbaar bij de gemeente.

Stemmen per brief is in dit geval niet mogelijk. Nederlanders die duurzaam in het buitenland verblijven en niet meer in een Nederlandse gemeente zijn ingeschreven, kunnen niet deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen.