Hulp bij stemmen

Niet voor iedereen is het even makkelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Beeld: Kiesraad

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Zie Kieswet art. J 28

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever ervan uit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Volmacht verlenen als kiezer niet in staat is te tekenen

Als een kiesgerechtigde niet in staat is om zelf een handtekening te zetten om een volmacht te verlenen, kan hij of zij toch een ander machtigen om bij volmacht te stemmen. In dat geval moet op het identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan.

Het formulier hoeft dan niet door de volmachtgever getekend te worden. Het uitbrengen van de stem kan in zo’n geval via een schriftelijke of een onderhandse volmacht.