Blanco/ongeldig

Kiezers kunnen blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij of zij geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler worden uitsluitend stemmen op kandidaten geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat.

Zie artikel J 27 Kw jo. J 7 Kb.

Beeld: Kiesraad

Als een kiezer zich bij het invullen van zijn stembiljet vergist, geeft hij het biljet terug aan de voorzitter. Deze maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft hem eenmaal een nieuw biljet.

Opkomstbepaling

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat heeft gestemd. Stembureaus en het centraal stembureau vermelden het aantal blanco stemmen en het aantal ongeldige stemmen afzonderlijk in het proces-verbaal (papieren verslag) van de verkiezingsdag.

Zie Kieswet art. J 27, N 7, O 2 lid 1, P 5 lid 1, P 6 lid 1, P 7.

Zie Kiesbesluit art. J 7.