Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

In Nederland wordt sinds 2009 (alleen nog) handmatig gestemd. Ook het tellen van de stemmen in de stembureaus gebeurt handmatig. De uitkomsten van die tellingen worden in persoon, op papier, naar de gemeenten gebracht. Daar kunnen gemeenten software gebruiken om de uitslagen van de stembureaus in te voeren en op basis hiervan de gemeentelijke stemtotalen te berekenen. De meeste gemeenten gebruiken hiervoor Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Zie voor het gebruik van OSV bij de provinciale statenverkiezingen, zoals hashcodes, de pagina OSV voor gemeenten. Zie voor het gebruik van OSV bij waterschapsverkiezingen de pagina OSV voor waterschappen.

Logo OSV

Gemeenten die OSV gebruiken voor het optellen van uitslagen van stembureaus, moeten dit in een fysiek gescheiden (netwerk)computeromgeving doen ('air-gapped', niet aangesloten op het gemeentelijk netwerk of internet). Dit om manipulaties (hacken) van de gemeentelijke stemtotalen te voorkomen. Bovendien moeten gemeenten de stemtotalen twee keer invoeren, als waarborg voor correcte invoer (‘vier ogen principe’).

Transparantie

Bij de komende verkiezingen zetten gemeenten de processen-verbaal met de handmatig berekende uitslagen van de stembureaus direct online. Op die manier kan een ieder die dat wil de handmatig berekende uitslagen van de stembureaus controleren met de gemeentelijke stemtotalen. Ook leggen de gemeenten de gemeentelijke stemtotalen en de processen-verbaal van de stembureaus ter inzage.

Gebruik OSV

OSV wordt niet alleen gebruikt voor het optellen van processen-verbaal van stembureaus tot gemeentelijke stemtotalen. Ook gebruiken politieke partijen OSV om de kandidatenlijsten op te stellen. Daarnaast gebruiken de hoofd- en centraal stembureaus van de provincies OSV voor het opmaken van de processen-verbaal van hun officiële zittingen.