Stembureaus

Meestal zijn stembureaus gevestigd op locaties waar kiezers van 7.30 tot 21.00 uur kunnen stemmen. Gemeenten kunnen echter ook andere stembureaus instellen: bijzondere stembureaus, mobiele stembureaus of stembureaus met beperkte toegang.

Gemeenten moeten minstens twee weken voor de stemming bekendmaken op welke plaatsen en tijdstippen de stembureaus te vinden zijn.

Beeld: Heleen Hörmann

Bijzonder stembureau

Een bijzonder stembureau heeft afwijkende openingstijden. Ze gaan op de dag van stemming eerder of later dan 7.30 uur open, of sluiten eerder dan 21.00 uur. Bijvoorbeeld als een stembureau wordt ingesteld in een winkelcentrum dat om 18.00 uur de deuren sluit. Een verkorte openingstijd is dan mogelijk. Wel moet een bijzonder stembureau ten minste acht uur aaneengesloten open zijn. Het tellen van de stemmen gebeurt in het stemlokaal, maar kan ook op een andere locatie gebeuren. In dat geval moet het stembureau eerder sluiten, zodat de telling toch om 21 uur kan starten. Zie Kieswet art. J 1.

Mobiel stembureau

Een mobiel stembureau is op de dag van stemming op meerdere locaties actief. De stembureauleden verplaatsen zich dan en houden zitting op locatie. De stembussen en andere materialen gaan mee. Tussen het vervoer in wordt de stembus verzegeld. Het tellen van de stemmen gebeurt op een locatie die de gemeente daarvoor aanwijst, bijvoorbeeld het gemeentehuis, en moet exact om 21.00 uur beginnen. Zie Kieswet art. J 4a.

Stembureau met beperkte toegang

Vanwege de risico’s van de Covid-19 pandemie konden gemeenten bij de herindelingsverkiezing van 2021 stembureaus instellen met beperkte toegang. Dat is bijvoorbeeld handig op plaatsen waar extra bescherming gewenst is, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Hier kunnen alleen kiezers stemmen die op die locatie mogen verblijven. Op deze locaties kunnen andere kiezers niet komen kijken hoe alles verloopt. Daarom is in deze stembureaus een onafhankelijke waarnemer aanwezig. Zie Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 art. 4.

Andere tellocatie

Meestal worden de stemmen geteld in dezelfde stemlokalen waar ook gestemd is. Soms wordt op een andere locatie geteld, omdat sommige stemlokalen wel geschikt zijn om te stemmen, maar te klein zijn om voldoende afstand te houden tijdens de telling. Het stembureau verzegelt dan na de stemming de stembus, telt het aantal kiezers dat heeft gestemd, en gaat vervolgens naar de aangewezen tellocatie. Zie Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 art. 6. Zie Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 art. 18-23.

Overzicht stembureaus

Soms komen varianten voor van bovengenoemde stembureaus. Gemeenten kunnen deze instellen op basis van de Kieswet en de Tijdelijke Wet Verkiezingen covid-19. Zie voor de verschillende stembureaus onderstaand schema.

Stembureaus Regulier Bijzonder Mobiel
Kieswet

Geopend van 7:30-21 uur voor kiezers uit de gemeente.

De zitting is voor alle kiezers openbaar.

De telling vindt om 21 uur plaats in het stemlokaal.

Art. J 1, lid 2 Kieswet
Art. J 35 Kieswet

Met afwijkende openingstijden bestemd voor kiezers uit de gemeente.

Minimaal acht uur aaneengesloten open

De zitting is voor alle kiezers openbaar.

De telling vindt om 21 uur plaats in het stemlokaal of, indien nodig, om 21 uur op een alternatieve locatie.

Art. J 1, lid 3-5 Kieswet
Art. J 35 Kieswet

Doet verschillende locaties aan en is bestemd voor kiezers uit de gemeente.

De zitting is voor alle kiezers openbaar.

De telling vindt om 21 uur plaats in het stemlokaal of, indien nodig, om 21 uur op een alternatieve locatie.

Art. J 1, lid 4 Kieswet
Art. J 4a, lid 1 Kieswet
Art. J 35 Kieswet

Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

Geopend van 7:30-21 uur voor kiezers uit de gemeente.

De zitting is voor alle kiezers openbaar.

Om 21 uur  verplaatst het stembureau zich naar een alternatieve tellocatie waarna de telling daar begint.

Art. J 1, lid 2 Kieswet
Art. J 35 Kieswet
Art. 6 Tijdelijke wet

Met afwijkende openingstijden bestemd voor kiezers met toegang tot de locatie.

Een waarnemer houdt toezicht

De telling vindt om 21 uur plaats in het stemlokaal of, indien nodig, om 21 uur op een alternatieve locatie.

Art. J 1, lid 3-4 Kieswet
Art. 3 Tijdelijke wet
Art. 13 Tijdelijke wet

Doet verschillende locaties aan en is bestemd voor kiezers met toegang tot de locatie.

Een waarnemer houdt toezicht

De telling vindt om 21 uur plaats in het stemlokaal of, indien nodig, om 21 uur op een alternatieve locatie.

Art. J 1, lid 4 Kieswet
Art. J 4a, lid 1 Kieswet
Art. 4 Tijdelijke wet
Art. 13 Tijdelijke wet