Vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die in het buitenland verblijft, kan alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing als hij officieel nog in Nederland woont. Dus: als hij (nog) wel staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid

Als een kiezer vanwege een kort verblijf in het buitenland niet zelf kan gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing, dan kan hij iemand machtigen om voor hem te stemmen bij volmacht.

Defensiepersoneel in het buitenland

Als een medewerker van Defensie in het buitenland verblijft, maar officieel wel in Nederland wonen, kan hij of zij stemmen door een volmacht te verlenen. Als dit vanuit het buitenland gebeurt, moet de gemeente waar de volmachtgever staat ingeschreven het formulier voor het verlenen van een schriftelijke volmacht op tijd ontvangen. Dat formulier is verkrijgbaar bij de gemeente. Stemmen per brief is niet mogelijk.