Stempas

Kiezers krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan een kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit ID-bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Op de stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau. De kiezer mag echter ook in een ander stembureau binnen de gemeente gaan stemmen.

Beeld: Kiesraad

Bij verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, moet hij soms nog stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waar de kiezer officieel woonde op de dag van kandidaatstelling, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Zie Kieswet art. J 7.

Vervangende stempas

Een kiezer die geen stempas ontvangt of zijn stempas verliest, kan bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Dit kan aan de balie of schriftelijk tot vrijdag 11 maart 17.00 uur. Bij de aanvraag moet de kopie van een geldig legitimatiebewijs zitten.

Kenmerken stempas

Op elke stempas staat een volgnummer. Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken, ter voorkoming van misbruik: kleurendruk, speciaal papier, watermerken e.d. In een model (Model J 7) is vastgelegd welke informatie er op de stempas moet staan.

Kiesrecht daklozen

Om te kunnen stemmen, is een stempas nodig. Die verstrekt de gemeente aan de hand van de Basisregistratie Personen. Als iemand dakloos is, staat hij mogelijk niet in de Basisregistratie Personen (BRP). Hij ontvangt dan geen stempas en kan niet stemmen.