Register ongeldige stempassen

Elk stembureau heeft een register van ongeldig verklaarde stempassen (ROS). Een kiezer die komt stemmen met een pas die niet geldig is, kan daarom niet stemmen. Dit voorkomt dat kiezers vaker kunnen stemmen. Zie Kieswet art. J 17.

Beeld: Kiesraad

Ongeldige stempas

In de volgende gevallen is een stempas ongeldig:

  • de stempas is omgezet in een schriftelijk volmachtbewijs
  • stempassen waarvoor een vervangende stempas is uitgereikt, bijvoorbeeld omdat een kiezer zijn stempas is kwijtgeraakt of omdat hij de stempas niet heeft ontvangen
  • stempassen van mensen die tussen de dag van verzending en de dag van stemming zijn overleden
  • stempassen die zijn gestolen, of die door een fout bij een kiezer is terechtgekomen, bijvoorbeeld door een fout tijdens de productie of verspreiding

Zie Kieswet art. J 7a.