Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor kandidaatstelling een waarborgsom betalen aan de gemeenten waar ze willen deelnemen.

©Wim Meurer

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor gemeenteraden bedraagt € 225,-. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren. Zie Kieswet art. H 14

Uitzondering op betaling waarborgsom

Betaling van een waarborgsom is niet van toepassing bij:

  • politieke partijen die reeds zitting hebben in de gemeenteraad
  • samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan ten minste één van de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een zetel is toegekend
  • fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing
  • samenvoegingen van aanduidingen waaraan een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing

Zie Kieswet art. H 4.

Terugbetaling waarborgsom

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. Zie Kieswet art. H 14.