Waarborgsom kandidaatstelling

Doet een partij voor het eerst mee aan gemeenteraadverkiezingen in een gemeente? Of heeft een partij bij de vorige verkiezing geen zetel behaald? Dan moet de partij uiterlijk 14 dagen voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom betalen per gemeente waar ze willen meedoen.

Beeld: ©Wim Meurer

waarborgsom

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor gemeenteraden is € 225,-. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling. De partij moet op de dag kandidaatstelling dit bewijs inleveren. Zie Kieswet art. H 14

Uitzondering op betaling waarborgsom

Een partij hoeft geen waarborgsom te betalen in de volgende gevallen:

  • de partijen zit al in de gemeenteraad
  • bij een samenvoegingen van aanduidingen – en als ten minste één van de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een zetel heeft gekregen
  • bij een fusie van partijen bij de vorige verkiezingen, waarbij alle betrokken partijen een zetel hebben gekregen
  • bij een fusie van partijen die bij de vorige verkiezing een gezamenlijke lijst hadden en daarmee een zetel hebben gekregen

Zie Kieswet art. H 4.

Terugbetaling waarborgsom

Partijen krijgen de waarborgsom terug van het gemeentelijk centraal stembureau als ze bij de gemeenteraadsverkiezingen minimaal 75% van de kiesdeler halen. Of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. Zie Kieswet art. H 14.