Samenvoeging aanduidingen

Een samenvoeging van aanduidingen houdt in dat twee of meer partijen gezamenlijk één kandidatenlijst inleveren. Boven die lijst komt dan een samenvoeging van hun partijnamen te staan of van de afkortingen daarvan. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet.

Beeld: ©Teun Berserik

Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen als zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben. Of als ze zo de politieke verwantschap tussen de partijen willen laten zien. Bij een samenvoeging van aanduidingen leveren partijen samen één kandidatenlijst in. Alleen partijnamen die al geregistreerd zijn, kunnen worden samengevoegd. Zie Kieswet art. H 3.

Zetelverdeling

Behallen partijen die samen een lijst hebben ingediend zetels bij de verkiezingen?  Dan worden die zetels niet gesplitst per partij. De zetels worden dus toegekend aan de partijen tezamen.

Volgende verkiezing

Politieke partijen met een gezamenlijke lijst die bij een volgende verkiezing weer apart willen meedoen, moeten dan weer een waarborgsom betalen en ondersteuningsverklaringen inleveren. Ook moeten ze voor hun lijstnummer meeloten met andere nieuwe partijen. Zij gelden dan weer als een partij die voor het eerst met die verkiezing meedoet.