Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezingen ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis. Hij/zij moet daarbij een identiteitsbewijs laten zien. Kiesgerechtigden kunnen vanaf 3 januari tot en met 31 januari 2022  een ondersteuningsverklaring afleggen.

Beeld: Kiesraad

Wanneer zijn ondersteuningsverklaringen nodig

Partijen moeten op de dag van kandidaatstelling ondersteuningsverklaringen inleveren als zij:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel(s) hebben behaald, of
  • als ze deelnemen met een blanco lijst (zonder geregistreerde aanduiding).

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4.

Aantal ondersteuningsverklaringen

Hoeveel ondersteuningsverklaringen een partij minimaal moet inleveren hangt samen met de omvang van een gemeenteraad:

  • gemeenteraad met 39 of meer zetels: 30 ondersteuningsverklaringen
  • gemeenteraad met minstens 19 en maximaal 37 zetels: 20 ondersteuningsverklaringen
  • gemeenteraad met minder dan 19 zetels: 10 ondersteuningsverklaringen