Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Beeld: Kiesraad

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald, of
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4.

Aantal ondersteuningsverklaringen

Het minimaal noodzakelijke aantal ondersteuningsverklaringen voor een partij hangt samen met de omvang van een gemeenteraad:

  • gemeenteraad met ten minste 39 zetels: 30 ondersteuningsverklaringen
  • gemeenteraad met ten minste 19 en maximaal 38 zetels: 20 ondersteuningsverklaringen
  • gemeenteraad met minder dan 19 zetels: 10 ondersteuningsverklaringen