Gebruik OSV2020-PP door politieke partijen

Politieke partijen die mee willen doen aan de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024 kunnen met het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020-PP) kandidatenlijsten opstellen en de benodigde documenten aanmaken. 

Helpdesk en instructiebijeenkomsten

Heeft u vragen over het installeren of gebruik van het programma, neem dan contact op met de helpdesk van de leverancier van de software, Elect iT. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00
Telefoonnummer: 0318 - 765 000

De leverancier biedt online instructiebijeenkomsten aan over het gebruik van het programma:

 • vrijdag 14 maart, van 10.00 tot 11.30
 • donderdag 11 april, van 14.00 tot 15.30

U kunt zich via deze link aanmelden. 

Download OSV2020-PP: Politieke Partijen

Met onderstaande knop kunt u het OSV2020-programma voor politieke partijen downloaden.

Vaststellen authenticiteit installatiebestand

Voordat u OSV2020-PP installeert, controleert u of de inhoud van de installatiebestanden overeenkomt met de originele inhoud, zoals door de Kiesraad beschikbaar gesteld. Zo weet u zeker dat u het originele programma in handen heeft. De instructies voor het vaststellen van de authenticiteit van het programma staan onderaan deze pagina. De benodigde hashcode vindt u hieronder.

Hashcode OSV2020-PP

SHA256: 64bd2de799af253a964b3ae555cc272610de88a78f1293fb54be246e52f48e98

Aanmaken kandidatenlijsten en documenten

Met programma OSV2020-PP: Politieke Partij, kunt u kandidatenlijsten opstellen en alle benodigde documenten aanmaken. Op april 2024, de dag van kandidaatstelling, levert u de kandidatenlijst en documenten op papier en digitaal in bij het centraal stembureau; de Kiesraad. De Kiesraad onderzoekt de kandidatenlijst en stelt deze definitief vast.

Met OSV2020-PP kunt u de volgende documenten aanmaken voor de kandidaatstelling:

 • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
 • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
 • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
 • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
 • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)
 • Verklaring exclusieve kandidaatstelling Nederland, van alle kandidaten moet een verklaring worden ingeleverd dat zij niet in een andere EU-lidstaat kandidaat zijn. (Model Y 13)
 • Verklaring dat kandidaat die onderdaan is van een andere lidstaat en niet tevens de Nederlandse nationaliteit heeft, in die lidstaat niet is uitgesloten van het recht om te worden gekozen (Model Y35). 

Ondersteuning

In het zip-bestand vindt u een handleiding voor de installatie van OSV2020-PP en een korte en uitgebreide handleiding voor het gebruik van het programma. Daarnaast staat onderaan deze pagina een stappenplan OSV2020-PP, waarin kort de basisfuncties van het programma uitgelegd worden. Verder vindt u daar de informatie over de systeemvereisten en de instructies voor het vaststellen van de authenticiteit .

Hieronder vindt u een aantal instructievideo's over het gebruik van het programma.

Instructievideo’s OSV2020-PP

 1. Installatie OSV2020-PP EP2024
 2. Instructievideo Algemeen gebruik OSV2020-PP EP2024
 3. Kandidatenlijst en adresboek OSV2020-PP EP2024
 4. Inleveren kandidatenlijst OSV2020-PP EP2024
 5. Lijstinleveraar OSV2020-PP-EP2024
 6. Start programma OSV2020-PP-EP2024