OSV voor politieke partijen

De Kiesraad stelt aan politieke partijen die meedoen aan de Europees Parlementsverkiezing OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) ter beschikking. De software voor programma 1 is nu te downloaden.

Download programma 1

In OSV Programma 1 kunnen politieke partijen hun kandidatenlijsten invoeren. OSV Programma 1 voor de Europees Parlementsverkiezing is nu beschikbaar.

Verkiezingsdefinitie

De verkiezingsgegevens, zoals de relevante data en de aanduiding van de lijst, zijn voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement opgenomen in Programma 1. Het is niet noodzakelijk om een verkiezingsdefinitiebestand in te lezen.

Modellen (formulieren) uit OSV

Met programma 1 van OSV kunnen de volgende formulieren worden aangemaakt ten behoeve van de kandidaatstelling:


- het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
- de ondersteuningsverklaringen (model H 4)
- de instemmingsverklaringen (model H 9)
- de machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaring van de kandidaat dat die niet in een andere lidstaat kandidaat zal zijn (model Y 13)
- de verklaring van de kandidaat die onderdaan is van een andere lidstaat dat deze niet is uitgesloten van het kiesrecht (model Y 35)

Vaststellen van de authenticiteit van het programma

U kunt, voordat u de programmatuur installeert, de authenticiteit ervan vaststellen door te controleren of de hash-code van het programma overeenkomt met de hash-code die hieronder vermeld staat. Daarmee wordt geverifieerd of de inhoud van de installatiebestanden overeenkomen met de originele inhoud, zoals door de Kiesraad vrijgegeven.

Hashcode

De SHA256 hascode van de download van programma 1 voor politieke partijen:

EBB72D67487704E762BDCA5561C57CC4890B11FB82FEF31B0D31525CF215BD1D

Instructiefilms Programma 1

1. Installatie van de software > https://youtu.be/EwamgaCMruI

2. Starten OSV en personen invoeren in het adressenboek > https://youtu.be/2dPCEUcUfiw

3. Voorbereiden kandidatenlijst > https://youtu.be/QS9L9Zs24O4

4. Invoeren lijstinleveraar en plaatsvervanger > https://youtu.be/VPJFpWN2QuY

5. Aanmaken modelformulieren voor de kandidaatstelling > https://youtu.be/qsRTh7qNI9Y

6. Kopiƫren aangemaakte bestanden > https://youtu.be/XDmm_0nSEeA

7. Help, back-up en diakrieten > https://youtu.be/aOREcSdqyho