OSV2020 voor politieke partijen

Politieke partijen die meedoen aan de Eerste Kamerverkiezing van 2023 kunnen Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020-PP) gebruiken.

Helpdesk

Voor vragen over het programma heeft de leverancier van de software, Elect iT, een helpdesk beschikbaar. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00.

Telefoonnummer helpdesk: 0318 - 765 000

Voor overige vragen kunt u terecht bij het Informatiepunt Verkiezingen.

Vaststellen authenticiteit installatiebestand

Voordat u OSV2020 installeert, controleert u of de inhoud van de installatiebestanden overeenkomt met de originele inhoud, zoals door de Kiesraad beschikbaar gesteld. Zo weet u zeker dat u het originele programma in handen heeft. Dit doet u door de hash-code van het ontvangen OSV2020 zip-bestand te vergelijken met de hash-code die hieronder vermeld staat. De instructies voor het vaststellen van de authenticiteit van het programma staan onderaan deze pagina.

Hashcode

De SHA256 hashcode van het zipbestand:

  • 3b33520a7e06f49142934ad59ab953c2a412cca04c270b3a29dab1e6d62e6a2c 

Aanmaken documenten

Met programma OSV2020-PP: Politieke Partij kunt u kandidatenlijsten opstellen en alle benodigde formulieren aanmaken. Op de dag van kandidaatstelling levert u de kandidatenlijsten en benodigde formulieren op papier en digitaal aan bij het centraal stembureau van de gemeente. Het gemeentelijk centraal stembureau controleert de kandidatenlijsten en stelt deze definitief vast.

Met OSV2020 kunt u de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

  • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
  • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
  • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
  • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
  • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)
  • Verklaring van voorgenomen vestiging

Ondersteuning

In het zip-bestand vindt u een handleiding voor de installatie van OSV2020-PP en een korte en uitgebreide handleiding voor het gebruik van het programma. De systeemvereisten en een stappenplan staan onderaan deze pagina.

Instructievideo's

Instructievideo's voor het gebruik van OSV2020 vindt u op het YouTube-kanaal van de Kiesraad.