Handleiding kandidaatstelling voor centraal stembureaus Gemeenteraadsverkiezing 2022

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op de dag van kandidaatstelling, 31 januari 2022, hun kandidatenlijst inleveren. Dit doen ze bij het centraal stembureau van de gemeente waar ze willen meedoen. Het gemeentelijk centraal stembureau controleert de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten. Nadat eventuele fouten zijn hersteld (de Kieswet spreekt over verzuimen), stelt het centraal stembureau de definitieve kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten vast. Deze handleiding helpt de gemeenten daarbij op weg.

Handleiding kandidaatstelling voor centraal stembureaus Gemeenteraadsverkiezing 2022