Toetsingsrapport Expleo OSV2020-Uitslagvaststelling

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) voldoet aan de wettelijke vereisten. Dat concludeert onafhankelijk onderzoeksbureau Expleo op basis van hun toetsing van OSV2020. In de functionaliteit voor de berekening van de verkiezingsuitslag en zetelverdeling zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Het programma OSV2020 is recent technisch vernieuwd en ondersteunt gemeenten en centraal stembureaus bij het optellen van verkiezingsuitslagen en het berekenen van de zetelverdeling.

De Kiesraad liet de software voor de Tweede Kamerverkiezing in januari 2021 toetsen door Expleo. Expleo constateert dat er een extra controle is toegevoegd aan het inlezen van bestanden, zoals zij eerder aanbevolen. Expleo doet nog een aantal aanbevelingen om de software verder te verbeteren. Zoals het inzichtelijker maken van de opbouw van de software en het beschrijven van de opbouw van het programma. De Kiesraad gaat in overleg met de leverancier van de software over het doorvoeren van deze aanbevelingen in een volgende versie van OSV2020.