Advies inzake wetsvoorstel wet inrichting verkiezingsproces

Dit advies gaat over het concept-wetsvoorstel inrichting verkiezingsproces. De Kiesraad gaat in op aansluiting van het Nederlandse verkiezingsproces op internationale normen, op de uitbreiding van bevoegdheden van minister t.a.v. het verkiezingsproces en op het regelen van het verkiezingsproces in twee wetten. Ander onderwerpen in het advies: hulp aan lichamelijk gehandicapten in het stemlokaal, scholing van leden stembureaus, en tijdstip van sluiting van stembureaus.