Drs. W.J. (Wim) Kuijken

Drs. W.J. (Wim) Kuijken

Functie
Voorzitter. Benoemd in 2021.

Wim Kuijken (1952) was van 2010 tot 2019 Deltacommissaris, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Van 1995 tot 2010 was hij secretaris-generaal van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat.

Eerder was hij gemeentesecretaris in Den Haag en bekleedde hij diverse beleidsfuncties bij verschillende ministeries. Wim Kuijken studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Huidige nevenfuncties

  • Sinds 2015: Voorzitter Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank
  • Sinds 2018: Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam UMC (alliantie AMC en VUmc)
  • Sinds 2018 Voorzitter Raad van Toezicht Kadaster
  • Sinds 2019 Voorzitter Raad van Toezicht LVNL
  • Sinds 2019 Voorzitter Raad van Toezicht ‘The Hague Security Delta’
  • Sinds 2018 Lid Instituuts-Adviesraad ASTRON
  • Sinds 2010 Lid Raad van Advies Het Nationale Park De Hoge Veluwe